Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε επιτυχώς το ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης

 

Results

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 – ΜΑΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, είστε ένας μάγος στη συγκέντρωση κεφαλαίων! Είναι τιμή μας που επιτέλους συναντηθήκαμε! Όλοι οι οργανισμοί θα ήθελαν να γνωρίζουν για εσάς.

Αυτό το επίπεδο πιστοποιεί πως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται, καθώς και να τις χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που συναντάτε σχετικά με τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Διαθέτετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εφαρμόσετε και να υλοποιήσετε μια στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίου και έχετε την ικανότητα να οργανώνετε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας. Μπορείτε να σκεφτείτε και να υλοποιήσετε ιδέες και χρησιμοποιείτε τη διορατικότητά σας για να ενθαρρύνετε στρατηγικές αποφάσεις σε στρατηγικές συγκέντρωσης κεφαλαίων. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε στρατηγικά σχέδια για να ενεργοποιήσετε τους πόρους που διαθέτετε και να εξασφαλίσετε οικονομική σταθερότητα. Εάν οι καταστάσεις το απαιτούν, μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε προτεραιότητες και να επανεξετάσετε σχέδια. Έχετε επίσης την ικανότητα να υπολογίζετε τους κινδύνους ή να λαμβάνετε αποφάσεις σε ασταθείς περιόδους.

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας, ή εάν θέλετε να είστε ενημερωμένος/-η στο πως να αναπτύσσετε μια στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα του έργου: e-PATTERNS.

Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη ψηφιακή συγκέντρωση κεφαλαίων, καθώς και μια ειδική εργαλειοθήκη για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων, τα οποία θα ήταν χρήσιμο να μελετήσετε, αλλά και να διαδώσετε σε άλλους, υποστηρίζοντας τον σκοπό μας! Εάν σας ενδιαφέρει να κρατήσουμε επαφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.