Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Καλώς ήρθατε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα! Kύριος στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει άτομα με χαμηλό εύρος δεξιοτήτων στους τομείς των ΤΠΕ και των χρηματοοικονομικών, καθώς και να ενισχύσει τις δεξιότητες των ατόμων που απασχολούνται σε μικρές ΜΚΟ, σε ό,τι αφορά τη χρήση χρηματοοικονομικών και ΤΠΕ εργαλείων. Επιπλέον, αποτελεί έναν οδηγό για την ενίσχυση μικρών ΜΚΟ, σχετικά με τη συγκέντρωση κεφαλαίων (από ιδιωτικούς πόρους) και την ανάπτυξη ομάδων εργασίας για την χρηματοδότηση των οργανισμών τους.

Το μυστικό για να πας μπροστά είναι να ξεκινήσεις.

Mark Twain

Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτύξετε το δικό σας πρόγραμμα χρηματοδότησης και να γνωρίσετε τρόπους διασύνδεσης με την τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα.


Πως να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα E-learn it!

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 6 ενότητες. Προτείνουμε να ακολουθήσετε τη σειρά των ενοτήτων, ξεκινώντας από την 1η και καταλήγοντας στην 6η. Ωστόσο, ανάλογα με τις γνώσεις σας και τα ενδιαφέροντα σας, είναι εφικτό να αλλάξετε τη σειρά με την οποία θα μελετήσετε τις ενότητες. Εάν επιθυμείτε να λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης, θα πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων/τεστ. Η Βεβαίωση θα δοθεί εφόσον έχετε απαντήσετε σωστά στο 60% των ερωτήσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι επιτυχής η 1η σας προσπάθεια, μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ. Για να λάβετε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης, πρέπει να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα. Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρήσετε κατά την εγγραφή σας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την έκδοση της Βεβαίωσης σας και δεν πρόκειται να αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορείτε να μας αποστείλετε το προσωπικό σας σχέδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων για τον οργανισμό σας. Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε, υπό την επίβλεψη ενός από τους εκπαιδευτές του έργου μας. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

...
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Έναρξη
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
Έναρξη
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΩΡΗΤΕΣ
Έναρξη
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Έναρξη
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 5:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ FUNDRAISING
Έναρξη
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 6:
ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ / ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Έναρξη