Εκπαιδευτικές ενότητες

Καλώς ήρθατε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα! Ο κύριος στόχος του είναι να υποστηρίξει ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, καθώς και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών μικρών ΜΚΟ, μέσω χρηματοοικονομικών και ΤΠΕ εργαλείων. Επιπλέον, είναι ένας οδηγός που θα βοηθήσει τους μικρούς ΜΚΟ να γίνουν πιο ανθεκτικοί στην έλλειψη δημόσιων πόρων καθώς και τους νέους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια ομάδα συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Το μυστικό για να πας μπροστά είναι να ξεκινήσεις.

Mark Twain

Παρακολουθήστε το πρόγραμμα και θα μπορέσετε να αναπτύξετε το δικό σας προσωπικό έργο και να αποκτήσετε επαφές με την τοπική, εθνική και διεθνή πραγματικότητα.


How to use the E-Learn It!:

The program is divided into 6 units. The most appropriate order to follow suggested is from module 1 to form 6. However, do not hesitate to change the order of the modules, based on your previous knowledge or interests. If you want to get the final certificate you will be asked to complete the sections of the quiz to test your learning. You have to reach 60% of the correct answers to pass and you have up to 2 attempts. To do this, you will be asked to register on the platform. The data collected will be used only and exclusively for the issue of the certificate and will not be disclosed or stored for any reason.

Also, you will have the opportunity to send us your little individual work. It will allow you to put the acquired knowledge into practice, under the supervision of one of our project trainers. Are you ready to start?

...
Unit 1:
Fundraising Essentials
Start
...
Unit 2:
Communicating a Case for Support
Start
...
Unit 3:
Implementing a Fundraising Action towards Donors
Start
...
Unit 4:
Managing Resources for Fundraising
Start
...
Unit 5:
Monitoring the Effectiveness of a Fundraising Strategy
Start
...
Unit 6:
Implementing a Fundraising Action towards Public/Private Funds
Start