Εκπαιδευτικό υλικό για εργαζόμενους σε μικρές ΜΚΟ

Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες...

...για το πως μπορείτε να αναπτύξετε στρατηγικές και σχέδια χρηματοδότησης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό σας. Έχετε πρόσβαση σε εργαλεία και πρότυπα κατάλληλα για το συγκεκριμένο σκοπό, τα οποία είναι έτοιμα προς χρήση και εύκολα προσαρμόσιμα στις ανάγκες της ΜΚΟ σας!


Το υλικό αυτό είναι συμπληρωματικό του εκπαιδευτικού προγράμματος E-Learn it! Μελετώντας τις θεωρητικές ενότητες του προγράμματος, θα συνδεθείτε απευθείας με την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σας είναι αναρτημένα εδώ, προκειμένου να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτά, οποιαδήποτε στιγμή. Για να κατεβάσετε κάποιο έγγραφο, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται κάτω από τη σχετική ενότητα.