Πλαίσιο Ικανοτήτων

Οι επαγγελματίες των μικρών ΜΚΟ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο ικανοτήτων για να κατανοήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται για την συγκέντρωση κεφαλαίων και ποιά τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Διευρύνετε τους ορίζοντες σας στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Εμβαθύνετε στην έννοια της συγκέντρωσης κεφαλαίων και τις υπάρχουσες ανάγκες των μικρών ΜΚΟ. Μάθετε για τη διαχείρηση πόρων, την εφαρμογή δράσεων, τη δημιουργία πλάνου επικοινωνίας και για χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία.