projekti e-patterns

Miksi?

Pienet kansalaisjärjestöt (SNGO-ryhmät, <15 työntekijää) Euroopassa kärsivät kasvavista toiminta kustannuksista uusien taitojen hankinnan, julkisten varojen kilpailun kiihtymisen ja hallituksen tuen vähentymisen vuoksi etenkin maissa, jotka kärsivät nationalismista ja rajoittavista laeista. SNGO-organisaatiot joutuvat kohtaamaan korkeampia toimintakustannuksia ja huonompia näkyvyyksiä (etenkin pakolaistuen osalta).

Samanaikaisesti vuonna 2018 EU: n komissio käynnisti suunnitelman eurooppalaisten arvojen suojelemiseksi keskittyen erityisesti valtiosta riippumattomiin järjestöihin ja käynnisti uuden oikeus-, oikeuksien ja arvojen rahaston, jonka tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, joilla on useita uhkia useissa jäsenvaltioissa. Itse asiassa, kuten myös perusoikeusvirasto totesi samana vuonna että eurooppalaisilla kansalais(ryhmillä) /-yhdistyksillä ei ole kestävää pitkän aikavälin rahoitusta – tämä ilmenee ​​lyhytaikaisina hankkeina tai varainhankintaa tekee epäpätevät henkilöt. Näistä syistä SNGO:t joutuvat joka vuosi kohtaamaan toiminnan lopettamisen haasteet, koska ne eivät voi suunnitella tulevaa – tämä on useita maita koskevaa Euroopassa ja erityisen ilmeistä etelä- Euroopan valtioissa.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota taloudellista ja digitaalista koulutusta koskeviin huolesuttaviin tietoihin – Yksi kolmesta aikuisesta eurooppalaisesta ei ole riittäviä taitoja saavuttamaan tarpeellisia digitaitoja tai riittävää taloudellista lukutaitoa.

e-PATTERNS (e-oppimisympäristö varainhankinnan ammattitaidon sekä taloudellisen digilukutaidon parantamiseksi kansalaisjärjestöjen hallinnossa) haluaa tukea huonosti ICT-varustettuja SNGO- toimistojen harjoittajia (yli 30-vuotiaita), jotka tarvitsevat lisää taitoja tieto- ja viestintätekniikan ja taloudellisen lukutaidon suhteen (budjetointi, tulevaisuuden suunnittelu, tuotteiden (tuotemerkki) valinta ja riippumattomien neuvojen käyttö) strategisen osaamisen kehittämiseksi varainhankinnassa, mikä on välttämätöntä minkä tahansa sosiaalisen hankkeen kehittämiselle. Sukupuoli tekee tilanteesta vielä haastavamman sekä Italiassa että muissa kumppanimaissa.

Varainhankinta (taloudellisena lukutaitona) vaatii laajaa lähestymistapaa – sosiaalisiin hankkeisiin tarvitaan yrittäjyys tekniikoita, taloudellista analyysiä, digitaalista tietoa ja brändäystä. SNGO: n mielestä varainhankinta nähdään usein vain rajoitettuna välineenä rahoittaa jotain, eikä nähdä sitä pysyvänä strategisena toimintana, joka sisältää yrittäjyys strategioita, taloudellista ja digitaalista kohdennusta sekä digitaalisen markkinoinnin tekniikoita.

Mitä?

e-patternsissa pyritään parantamaan aikuisten SNGO-harjoittajien (yli 30-vuotiaiden) ammattitaitoa tukemalla heidän varainhankintaan ja strategiseen digitaaliseen kohdennukseen liittyvää työtä uusien tekniikoiden avulla, kehittämällä verkkosivustoa, joka auttaa strategista suunnittelua ja kasvattamaan projekteja kestävällä tavalla. Uusi itsearviointityökalu analysoi digitalisoinnin tilan organisaatiossa.

Hankkeella (todellakin) halutaan tukea konkreettisia SNGO-hankkeita kussakin kumppanimaassa parantamalla myös aikuisten työskentelyn joustavuutta SNGO-organisaatioissa, joilla on ongelmia saada työntekijöitä.

Miten?

e-patternsin tavoitteena on

  • Kouluttaa heikkotaitoisia aikuisia ja kehittää heidän osaamistaan ​​taloudellisissa taidoissa / varainhankinnassa yksinkertaistettujen tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla kehittämällä OBS-järjestelmään yhdistetty vaiheittainen koulutuskehys, joka testataan / suoritetaan kahden erityisen koulutusjakson aikana projektin kuluessa.
  • Tuetaan paikallisia hankkeita, jotka tarvitsevat varainhankinnan valmistelevia toimia (tai joukkorahoituksen, kumppanuuden rakentamisen, budjettisuunnittelun jne. avulla) hankkeen aikana, jolla lisätään SNGO-ryhmien (C1, C2) vaikutuksia
  • Luodaan verkkosivusto, joka tarjoaa interaktiivisen online-askel-askeleelta työkalun ohjaamaan kohderyhmän käyttäjiä oppimaan taloudellisia perusteita laatiakseen varainhankintasuunnitelman, jossa he voivat harjoitella / katsoa usein kysyttyjä kysymyksiä / suuntautua paremmin. Oppimistodistus myönnetään Open Badge System -järjestelmän kautta.
  • Määritetään / kehitetään itsearviointityökalu SNGO: n digitalisoimiseksi organisaation sisäisten työ- ja koulutusmallien määrittelemiseksi.

Hankkeen päätavoite on antaa paikallisella tasolla SNGO: lle vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa projektin hallintoa, toteutusta ja toteuttamista, jotta ne pysyisivät elossa Euroopan demokraattisessa järjestelmässä