projekti e-patterns

Miksi?

Pienet kansalaisjärjestöt (SNGO-ryhmät, <15 työntekijää) Euroopassa kärsivät kasvavista toimintakustannuksista uusien taitojen hankinnan, julkisten varojen kilpailun kiihtymisen ja hallituksen tuen vähentymisen vuoksi etenkin maissa, jotka kärsivät nationalismista ja rajoittavista laeista. SNGO-organisaatiot joutuvat kohtaamaan korkeammat toimintakustannukset ja huonompi näkyvyys (etenkin pakolaistuen osalta).

Samanaikaisesti vuonna 2018 EU: n komissio käynnisti suunnitelman eurooppalaisten arvojen suojelemiseksi keskittyen erityisesti valtiosta riippumattomiin järjestöihin ja käynnisti uuden oikeus-, oikeuksien ja arvojen rahaston, jonka tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, joilla on useita uhkia useissa jäsenvaltioissa. Itse asiassa, kuten myös perusoikeusvirasto totesi samana vuonna että eurooppalaisilla kansalaisryhmillä ei ole kestävää pitkän aikavälin rahoitusta – tämä ilmaistaan ​​lyhytaikaisissa hankkeissa tai varainhankinnan epäpätevissä henkilöstöissä. Sellaisenaan SNGO: t joutuvat joka vuosi lopettamaan toimintansa, koska ne eivät voi suunnitella tulevaa – tämä on monialaista Euroopassa ja erityisen ilmeistä eteläläisissä valtioissa.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota taloudellista ja digitaalista koulutusta koskeviin dramaattisiin tietoihin – Yksi kolmesta aikuisesta eurooppalaisesta ei ole riittäviä taitoja saavuttamaan tarpeellisia digitaitoja tai riittävää taloudellista lukutaitoa.

e-PATTERNS (e-oppimisympäristö varainhankinnan ammattitaidon parantamiseksi, taloudellinen digilukutaito kansalaisjärjestöjen hallinnassa) haluaa tukea huonosti ICT-varustetuille SNGO-harjoittelijoille (yli 30-vuotiaille), joiden on oltava täydennettyjä taitoja tieto- ja viestintätekniikan ja taloudellisen lukutaidon suhteen (budjetointi, tulevaisuuden suunnittelu, tuotteiden (tuotemerkki) valinta ja riippumattomien neuvojen käyttö) strategisen osaamisen kehittämiseksi varainhankinnassa, mikä on välttämätöntä minkä tahansa sosiaalisen hankkeen kehittämiselle. Sukupuoli tekee tilanteesta vielä dramaattisemman sekä Italiassa että muissa kumppanimaissa.

Varainhankinta (taloudellisena lukutaitona) vaatii laajaa lähestymistapaa – sosiaalisiin hankkeisiin tarvitaan yrittäjyystekniikoita, taloudellista analyysiä, digitaalista tietoa ja brändäystä. SNGO: n mielestä varainhankinta nähdään usein vain rajoitettuna välineenä rahoittaa jotain, eikä nähdä sitä pysyvänä strategisena toimintana, joka sisältää yrittäjyysstrategioita, taloudellista ja digitaalista kohdennusta sekä digitaalisen markkinoinnin tekniikoita.

Mitä?

e-patternsissa pyritään parantamaan aikuisten SNGO-harjoittajien (yli 30-vuotiaiden) ammattitaitoa tukemaan heidän varainhankintaan ja strategiseen digitaaliseen kohdennukseen liittyvää työtä uusien tekniikoiden avulla, kehittämällä verkkosivusto, joka auttaa strategista suunnittelua ja haudotaan projekteja kestävällä tavalla, luomalla myös itsearviointityökalu digitalisoinnin tilan analysoimiseksi organisaatiossa.

Hankkeella todellakin halutaan tukea konkreettisia SNGO-hankkeita kussakin kumppanimaassa parantamalla myös aikuisten työskentelyn joustavuutta SNGO-organisaatioissa, joilla on työmarkkinoilla hop-in/hop-out ongelmia.

Miten?

e-patternsin tavoitteena on

  • Kouluttaa heikko taitoisia aikuisia ja kehittää heidän osaamistaan ​​taloudellisissa taidoissa / varainhankinnassa yksinkertaistettujen tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla kehittämällä OBS-järjestelmään yhdistetty vaiheittainen koulutuskehys, joka testataan / suoritetaan kahden erityisen koulutusjakson aikana projektin kuluessa;
  • Tuetaan paikallisia hankkeita, jotka hautovat niitä hankkimalla varainhankinnan valmistelevia toimia (tai joukkorahoituksen, kumppanuuden rakentamisen, budjettisuunnittelun jne. avulla) hankkeen aikana, jolla lisätään SNGO-ryhmien (C1, C2) vaikutuksia.
  • Luodaan verkkosivusto, joka tarjoaa interaktiivisen online-askel-askeleelta työkalun ohjaamaan kohderyhmän käyttäjiä oppimaan taloudellisia perusteita laatimaan varainhankintasuunnitelmaa, jossa he voivat kouluttaa / kuulla usein kysyttyjä kysymyksiä / suunnata paremmin. Oppimis todistus myönnetään Open Badge System -järjestelmän kautta.
  • Määritetään / kehitetään itsearviointityökalu SNGO: n digitalisoimiseksi organisaation sisäisten työ- ja koulutusmallien määrittelemiseksi.

Hankkeen päätavoite on antaa paikallisella tasolla SNGO: lle vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa projektin hallintaa, toteutusta ja toteuttamista, jotta ne pysyisivät elossa Euroopan demokraattisessa järjestelmässä