Kumppanit

Projektikumppanit ovat osa aikaisempaa yhteistyötä, ja he ovat tavanneet keskustelun ja samojen kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Erityisesti viimeisen kauden aikana he ovat työskennelleet tiiviisti keskenään erilaisissa projekteissa tai tavanneet samassa Erasmus plus -kouluttajakoulutuksessa. Siksi luottamus suhteet ovat hyviä ja vakaita. Kumppaneiden valinnassa on noudatettu tätä ja hyvää maantieteellistä tasapainoa, joka voi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia, sekä erilaista asiantuntemusta, jonka kukin kumppani tuo projektiin.

Team member

Olemisen Balanssia

Suomi

Olemisen Balanssia ry on vuonna 2014 Raisiossa, Varsinais-Suomessa perustettu yhdistys. Tukee oppilaitoksia, digitaalisia luokkahuonetyökaluja, opiskelijoiden aloittamaa oppimista, sosiaalisesti emotionaalista oppimista ja koulutuksen kansainvälistämistä sekä niiden laadunvarmistusta, sertifiointia ja tunnustamista kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä ja lisäksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioita heidän vaatiessaan muuttua nykyaikaisemmaksi, dynaamisemmaksi, kiinnostunut ja ammattimainen ilmapiiri. Suomalaisen koulutuksen innostamana, Olemisen panostaa yhteiskunnallis-emotionaaliseen oppimiseen, huipputeknisten koulutusteknologioiden kysyntään ja yrittäjyyden kehittämiseen. Olemisen on tarjonnut myös kursseja ja koulutuksia.

Polygonal

Italia

Polygonal on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on toimii eteläisen Rooman (Italia) maaseutualueilla ja keskittyy avoimen tiedon ruohonjuuritason toimintaan, vammaisten ryhmien tieto- ja viestintäteknologian tukemiseen ja hautaamaan kansalaisvalvontaa.
Tärkeimmät työalat liittyvät innovatiivisiin käytäntöihin digitaalisessa koulutuksessa sosiaalisten muutosten edistämiseksi sekä naisten, aikuisten, maahanmuuttajien ja vähemmistöjen osallistumiseksi. Pidämme nuorisokunnalliskeskusta, joka on omistettu opiskelijoille ja yleensä nuorille.
Team member
Team member

Wisamar

Saksa

Wisamar on voittoa tavoittelematon koulutusinstituutti Leipzigissä, Saksassa, joka toimii ammatillisessa, kulttuurisessa ja aikuiskoulutuksessa. TÜV on akkreditoinut Wisamarin koulutuksen tarjoajana ja siirtolais- ja pakolaisvirasto integraatiokurssien tarjoajana. Wisamar työskentelee työmarkkinoilla ja sosiaalisessa integraatiossa, jatkokoulutuksessa, EU: n liikkuvuus- ja liikkuvuusneuvonnassa sekä projektitoimistona erilaisissa EU: n rahoittamissa hankkeissa. Olemme sitoutuneet yhdessä Leipzig-Hallen alueen ja koko Euroopan kumppaneiden kanssa yhteiseen eurooppalaiseen koulutuksen ja aluekehityksen toimintaan.

KOMPETENSSIEN KEHITTÄMISEN KESKUS KYPROS (COMCY)

Kypros

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) on voittoa tavoittelematon koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatio, joka toimii projektijohtamisen, koulutuksen ja konsultoinnin aloilla.
Visiomme on vahvistaa eri kohderyhmien (yksilöiden ja ryhmien) sosiaalista ja liike-elämän osaamista innovatiivisilla koulutusratkaisuilla ja menetelmillä, jotka perustuvat EU:n parhaisiin käytäntöihin, lupaavaan huomiseen.
Team member
Team member

p-consulting.gr

Kreikka

p-consulting.gr on tietotekniikka-, koulutus- ja konsultointiyritys. Yrityksen päätavoite on koulutus- ja konsultointipalvelujen sekä IT-palveluiden tarjoaminen keskittyen verkkosivujen kehittämiseen ja online-koulutusalustojen luomiseen. Koska he ovat osa monia eurooppalaisia verkostoja, heillä on korkea kyky hienosäätää itsearviointivälineitä ohjaten samalla pilottitestausta. Tämä on välttämätöntä hankkeen korkean vaikutuksen takaamiseksi.

Associació de Programes Educatius OpenEurope

Espanja

Koulutuspalveluiden yhdistys "OpenEurope" on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on saada kouluttajat, opettajat, professorit, opiskelijat ja koko yhteisö mukaan elinikäisen oppimisprosessin tavoitteena olevien hankkeiden ja ohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmamme on suunniteltu kehittämään osallistujien viestintä-, johtamis- ja ammattitaitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistyön valmiuksien vahvistamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi tai parantamiseksi, erityisesti kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen, maahanmuuton ja ihmisten tai älykkäiden kaupunkien palveluksessa olevan teknologian kannalta.
Team member