Kumppanit

Projektikumppanit ovat osa aikaisempaa yhteistyötä, ja heillä on samat intressit ja paljon keskustelua aiheesta. Erityisesti he ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisten eurooppalaisten hankkeiden ja aloitteiden parissa. Siksi luottoluottamussiteet ovat tiukat ja vakaat. Kumppaneiden valintaa on ohjannut kumppanien hankkeeseen tuoma erilainen asiantuntemus ja hyvä maantieteellinen tasapaino, joka tuottaa mielenkiintoisia tuloksia.

Team member

Olemisen Balanssia

Suomi

Olemisen Balanssia ry on vuonna 2014 Raisiossa, Varsinais-Suomessa perustettu yhdistys. Tukee oppilaitoksia, digitaalisiatyökaluja luokkahuoneessa, oppijakeskeistä oppimista, sosiaalisesti emotionaalista oppimista ja koulutuksen kansainvälistämistä sekä niiden laadunvarmistusta, sertifiointia ja tunnustamista kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä ja lisäksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioita heidän vaatiessaan muuttua nykyaikaisemmaksi, dynaamisemmaksi, kiinnostavammaksi ja ammattimaiseksi ilmapiiriltään. Suomalaisen koulutuksen innostamana, Olemisen panostaa yhteiskunnallis-emotionaaliseen oppimiseen, huipputeknisten koulutusteknologioiden kysyntään ja yrittäjyyden kehittämiseen. Olemisen on tarjonnut myös kursseja ja koulutuksia.

Polygonal

Italia

Polygonal on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on toimii eteläisen Rooman (Italia) maaseutualueilla ja keskittyy avoimen tiedon ruohonjuuritason toimintaan, vammaisten ryhmien tieto- ja viestintäteknologian tukemiseen ja kasvattamaan kansalaisten toimintaa.
Tärkeimmät työalat liittyvät innovatiivisiin käytäntöihin digitaalisessa koulutuksessa sosiaalisten muutosten edistämiseksi sekä naisten, aikuisten, maahanmuuttajien ja vähemmistöjen osallistumiseksi. Yllä pidämme yhteisökeskusta, joka on tarkoitettu opiskelijoille ja yleensä nuorille.
Team member
Team member

Wisamar

Saksa

Wisamar on voittoa tavoittelematon koulutusinstituutti Leipzigissä, Saksassa, joka toimii ammatillisessa-, kulttuurisessa- ja aikuiskoulutuksessa. TÜV on akkreditoinut Wisamarin koulutuksen tarjoajaksi ja Siirtolais- ja pakolaisviraston integraatiokurssien tarjoajaksi. Wisamar työskentelee työmarkkinoilla ja sosiaalisessa integraatiossa, jatkokoulutuksessa, EU: n liikkuvuus- ja liikkuvuusneuvonnassa sekä projektitoimistona erilaisissa EU: n rahoittamissa hankkeissa. Olemme sitoutuneet yhdessä Leipzig-Hallen alueen ja koko Euroopan kumppaneiden kanssa yhteiseen eurooppalaiseen koulutuksen ja aluekehityksen toimintaan.

KOMPETENSSIEN KEHITTÄMISEN KESKUS KYPROS (COMCY)

Kypros

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) on voittoa tavoittelematon koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatio, joka toimii projektijohtamisen, koulutuksen ja konsultoinnin aloilla.
Visiomme on vahvistaa eri kohderyhmien (yksilöiden ja ryhmien) sosiaalista ja liike-elämän osaamista innovatiivisilla koulutusratkaisuilla ja menetelmillä, jotka perustuvat EU:n parhaisiin käytäntöihin, lupaavampaan huomiseen.
Team member
Team member

p-consulting.gr

Kreikka

p-consulting.gr on tietotekniikka-, koulutus- ja konsultointiyritys. Yrityksen päätavoite on koulutus- ja konsultointipalvelujen sekä IT-palveluiden tarjoaminen keskittyen verkkosivujen kehittämiseen ja online-koulutusalustojen luomiseen. Koska he ovat osa monia eurooppalaisia verkostoja, heillä on korkea kyky hienosäätää itsearviointivälineitä ohjaten samalla pilottitestausta. Tämä on välttämätöntä hankkeen korkean vaikuttavuuden takaamiseksi.

Associació de Programes Educatius OpenEurope

Espanja

Koulutuspalveluiden yhdistys "OpenEurope" on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on saada kouluttajat, opettajat, professorit, opiskelijat ja koko yhteisö mukaan elinikäisen oppimisprosessiin tavoitteena olevien hankkeiden ja ohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmamme on suunniteltu kehittämään osallistujien viestintä-, johtamis- ja ammattitaitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistyön valmiuksien vahvistamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi tai parantamiseksi, erityisesti kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen, maahanmuuton ja ihmisten tai älykkäiden kaupunkien palveluksessa olevan teknologian kannalta.
Team member