Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε επιτυχώς το ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης

 

Results

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 – ΗΡΩΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, είστε ένας ήρωας στη συγκέντρωση κεφαλαίων!

Το προχωρημένο επίπεδο πιστοποιεί πως διαθέτετε πολύ καλές γνώσεις και δεξιότητες στην οργάνωση και εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών συγκέντρωσης κεφαλαίων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ευκαιρίες και ανάγκες που δεν έχουν φανεί ακόμα. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα εμπνευσμένο όραμα σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων και να εμπνεύσετε και άλλους να συμμετέχουν στην υλοποίηση του. Η ηθική και η βιωσιμότητα αποτελούν για εσάς οδηγό όταν παίρνετε σημαντικές αποφάσεις. Μπορείτε εξίσου καλά να βρίσκετε χρηματοδότηση και να διαχειρίζεστε τα οικονομικά μιας δραστηριότητας, καθώς επίσης να εμπνέετε άλλους να σας ακολουθήσουν. Μπορείτε να βρίσκετε εναλλακτικές επιλογές και να κάνετε την πιο αποδοτική επιλογή για τον οργανισμό σας.

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας, ή εάν θέλετε να είστε ενημερωμένος/-η στο πως να αναπτύσσετε μια στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα του έργου: e-PATTERNS.

Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη ψηφιακή συγκέντρωση κεφαλαίων, καθώς και μια ειδική εργαλειοθήκη για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων, τα οποία θα ήταν χρήσιμο να μελετήσετε, αλλά και να διαδώσετε σε άλλους, υποστηρίζοντας τον σκοπό μας! Εάν σας ενδιαφέρει να κρατήσουμε επαφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.