Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε επιτυχώς το ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης

 

Results

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 – ΕΜΠΕΙΡΟΣ/-Η ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, είστε έμπειρος/-η στη συγκέντρωση κεφαλαίων! Είμαστε βέβαιοι πως είστε αποφασισμένος/-η να αλλάξετε τον κόσμο και είστε καλός/-η στο να πείθετε τους άλλους να συμμετέχουν στα σχέδια σας.

Είστε ικανός/-η στο να ανακαλύπτετε ευκαιρίες και να “γεννάτε” ιδέες για την υλοποίηση μιας στρατηγικής συγκέντρωσης κεφαλαίων για τον οργανισμό σας. Επίσης, είστε έτοιμος/-η να κατανοήσετε προχωρημένες έννοιες που αφορούν τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Έχετε καλές γνώσεις και δεξιότητες σε στρατηγικές και τεχνικές συγκέντρωσης χρημάτων. Μπορείτε να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα τους πόρους που σχετίζονται με την εξεύρεση κεφαλαίων. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας ξεκάθαρα και με ενθουσιασμό. Έχετε, επίσης, την τάση να επιλύετε τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας, ή εάν θέλετε να είστε ενημερωμένος/-η στο πως να αναπτύσσετε μια στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα του έργου: e-PATTERNS.

Μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει, σχετικά με τη ψηφιακή συγκέντρωση κεφαλαίων. Επίσης, έχουμε ετοιμάσει για εσάς ψηφιακό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ειδική εργαλειοθήκη!