Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε επιτυχώς το ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης

 

Results

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, είστε εκπαιδευόμενος στη συγκέντρωση κεφαλαίων! Ο κόσμος έχει υψηλές απαιτήσεις από εσάς και μπορείτε πραγματικά να κάνετε την αλλαγή!

Γνωρίζετε πως τα βασικά για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και έχετε τη δυνατότητα να ενδυναμώσετε τις δεξιότητές σας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καμπάνιας συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι τεχνικές, μέθοδοι και πόροι που απαιτούνται για τη συγκέντρωση κεφαλαίων είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθείτε, προκειμένου να αναβαθμίσετε τις γνώσεις σας και να είστε σε θέση να εφαρμόσετε στρατηγικές συγκέντρωσης κεφαλαίων με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο.

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας, ή εάν θέλετε να είστε ενημερωμένος/-η στο πως να αναπτύσσετε μια στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα του έργου: e-PATTERNS.

Μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει, σχετικά με τη ψηφιακή συγκέντρωση κεφαλαίων. Επίσης, έχουμε ετοιμάσει για εσάς ψηφιακό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ειδική εργαλειοθήκη!