Εταίροι

Οι εταίροι του Έργου έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στην υλοποίηση άλλων Ευρωπαϊκών έργων και έχουν ως εκ τούτου αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και επιδίωξης κοινών στόχων. Η εξειδίκευση κάθε εταίρου, καθώς επίσης οι ποικίλες εμπειρίες, και διαφορετικές προσεγγίσεις που φέρνουν στο Έργο, λόγω τους εύρους της γεωγραφικής τους κατανομής, εξασφαλίζουν την παραγωγή υψηλού επιπέδου παραδοτέων.

Team member

Olemisen Balanssia

Φινλανδία

Ο Olemisen Balanssia είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014 στο Raisio, στη Νοτιοδυτική Φινλανδία. Σκοπός του είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων εκπαίδευσης, η προαγωγής της κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης, η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ποιότητας, η πιστοποίηση και η αναγνώρισή προσόντων βάσει του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων. Επιπλέον, υποστηρίζει κοινωνικές οργανώσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν στο σύγχρονο, δυναμικό, παγκοσμιοποιημένο επαγγελματικό περιβάλλον. Αντλώντας έμπνευση από τη φινλανδική εκπαίδευση, ο οργανισμός αναπτύσσει δράσεις που αφορούν την κοινωνική-συναισθηματική μάθηση, την υψηλή ζήτηση σε εκπαιδευτικές τεχνολογίες αιχμής και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Τέλος, ο οργανισμός παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα.

Polygonal

Ιταλία

Ο Polygonal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει πολύ κοντά στη Ρώμη (Ιταλία) και δραστηριοποιείται στη ψηφιακή υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και στην παρακολούθηση των κοινωνικών αναγκών.
Οι κύριοι τομείς δράσης σχετίζονται με καινοτόμες πρακτικές ψηφιακής εκπαίδευσης με έμφαση στον κοινωνικό μετασχηματισμό και τη συμμετοχή γυναικών, ενηλίκων, μεταναστών και μειονοτήτων. Ο οργανισμός διαθέτει ένα κοινοτικό κέντρο νεότητας, για μαθητές και γενικότερα νέους ανθρώπους.
Team member
Team member

Wisamar

Γερμανία

Το Wisamar είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο στο Leipzig της Γερμανίας, με κύριο αντικείμενο την επαγγελματική και πολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι διαπιστευμένο ως εκπαιδευτικός πάροχος από το TÜV και ως πάροχος μαθημάτων ένταξης από το αρμόδιο γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες. Το Wisamar παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη, δια βίου μάθηση, δράσεις κινητικότητας και συμβουλευτική για δράσεις κινητικότητας, και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων. Σε συνεργασία με φορείς από την περιοχή της Leipzig-Halle, καθώς και από όλη την Ευρώπη, στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών Ευρωπαϊκών δράσεων, σχετικά με την εκπαίδευση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (COMCY)

Κύπρος

Το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Κύπρου (COMCY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, ενεργός στο πεδίο της διαχείρισης έργων, της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής.
Το όραμα του είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων της κοινωνίας (ιδιωτών, επαγγελματιών, οργανισμών), μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων και μεθόδων.
Team member
Team member

p-consulting.gr

Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, με έδρα την Πάτρα. Κύριος στόχος της είναι η παροχή ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής, εστιάζοντας σε υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων και online εκπαιδευτικών πλατφορμών. Η εταιρεία είναι μέλος πολλών Ευρωπαϊκών δικτύων, διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Associació de Programes Educatius OpenEurope

Ισπανία

Ο Open Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος στοχεύει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, σπουδαστών και ολόκληρης της κοινωνίας στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, που εστιάζουν στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα προγράμματα του οργανισμού είναι σχεδιασμένα να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές, ηγετικές και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανισμών και των εθελοντών που εργάζονται στον τομέα της επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων. Ο Open Europe στηρίζει τη συμμετοχή όλων των μελών της κοινωνίας στα έργα και τις δράσεις του, ειδικά σε αυτές που σχετίζονται με την κοινωνική υπευθυνότητα, τη μετανάστευση, την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων και των έξυπνων πόλεων.
Team member