Εταίροι

Οι εταίροι του έργου αποτελούν μέρος προηγούμενων συνεργασιών και έχουν συναντηθεί μέσω της συζήτησης και της ανίχνευσης των ίδιων ενδιαφερόντων. Συγκεκριμένα, το τελευταίο εξάμηνο συνεργάστηκαν στενά μεταξύ τους σε διαφορετικά έργα ή συναντήθηκαν στο ίδιο πρόγραμμα Erasmus+ στις εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών. Επομένως, οι δεσμοί εμπιστοσύνης είναι δυνατοί και υγιείς. Η επιλογή των εταίρων καθοδηγείται από αυτό και από μια καλή γεωγραφική ισορροπία που θα μπορούσε να αποφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, καθώς και για τη διαφορετική εξειδίκευση που κάθε εταίρος θα φέρει στο έργο.

Team member

Olemisen Balanssia

Φινλανδία

Το Olemisen Balanssia ry είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το έτος 2014 στο Raisio, στη Νότιο Δυτική Φινλανδία. Για να υποστηρίξει εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ψηφιακά Εργαλεία Τάξης, μάθηση που ξεκίνησε από φοιτητές, Εκμάθηση Κοινωνικής-Συναισθηματικής Μάθησης και Εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της ποιότητας, την πιστοποίηση και την αναγνώρισή τους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και επιπλέον, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο αίτημά τους να μετατραπούν σε μια πιο σύγχρονη, δυναμική, αφοσιωμένη και επαγγελματική ατμόσφαιρα. Αντλώντας έμπνευση από τη φινλανδική εκπαίδευση, το Olemisen καταβάλλει προσπάθειες στην κοινωνική-συναισθηματική μάθηση, στην υψηλή ζήτηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών αιχμής και στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Το Olemisen παρέχει επίσης μαθήματα και εκπαιδεύσεις.

Polygonal

Ιταλία

Το Polygonal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγκατεστημένος στις αγροτικές περιοχές στο νότιο τμήμα της Ρώμης (Ιταλία) που επικεντρώνεται σε δραστηριότητες ανοικτής βάσης δεδομένων, υποστήριξη ΤΠΕ από μη εξουσιοδοτημένες ομάδες και επώαση της παρακολούθησης των πολιτών.
Οι κύριοι τομείς εργασίας σχετίζονται με καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εκπαίδευση για κοινωνικές αλλαγές και τη συμμετοχή γυναικών, ενηλίκων, μεταναστών και μειονοτήτων. Διαχειριζόμαστε ένα κέντρο κοινότητας νεολαίας αφιερωμένο στους μαθητές και τους νέους γενικά.
Team member
Team member

Wisamar

Γερμανία

Το Wisamar είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Λειψία της Γερμανίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην επαγγελματική, πολιτιστική και ενήλικη εκπαίδευση. Το Wisamar είναι διαπιστευμένο από την TÜV ως πάροχος εκπαίδευσης και από το Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων ως Πάροχος Μαθήματος Ενσωμάτωσης. Το Wisamar ασχολείται με την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κινητικότητα στην ΕΕ και τη συμβουλευτική κινητικότητα ως γραφείο έργου για διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Μαζί με εταίρους από την περιοχή της Λειψίας-Χάλλε, καθώς και από όλη την Ευρώπη, δεσμευόμαστε για κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (COMCY)

Κύπρος

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (COMCY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Κατάρτισης, Έρευνας και Ανάπτυξης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής.
Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε τις κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες διαφόρων ομάδων στόχων (άτομα και ομάδες) μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων και μεθόδων, που προέρχονται από τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, για ένα ελπιδοφόρο αύριο.
Team member
Team member

p-consulting.gr

Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία πληροφορικής, κατάρτισης και παροχής συμβουλών. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, παροχής συμβουλών και υπηρεσιών πληροφορικής, με επίκεντρο την ανάπτυξη διαδικτύου και τη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών. Όντας μέρος πολλών ευρωπαϊκών δικτύων, έχουν υψηλή ικανότητα να βελτιώσουν τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης ενώ καθοδηγούν το πιλοτικό έργο δοκιμών. Αυτό είναι θεμελιώδες για την εξασφάλιση υψηλού αντίκτυπου του έργου.

Associació de Programes Educatius OpenEurope

Ισπανία

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών "OpenEurope" είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, φοιτητών και ολόκληρης της κοινότητας στην εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που επιδιώκουν μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν την επικοινωνία, την ηγεσία και τις επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του εθελοντισμού να επιλύουν ή να βελτιώνουν τα κοινωνικά προβλήματα, ειδικά εκείνα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πολιτών, τη μετανάστευση και την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων ή των έξυπνων πόλεων.
Team member