Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

 

Ας δούμε παρακάτω στη βάση δεδομένων μας ορισμένους διαδικτυακούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μικρές ΜΚΟ.

 

 

 

Αυτά τα εργαλεία αντιστοιχούν στο θεωρητικό υλικό που αναπτύχθηκε από το e-PATTERNS και αναφέρονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Βασικά στοιχεία συγκέντρωσης κεφαλαίων
• Πλάνο επικοινωνίας για την υποστήριξη του οργανισμού
• Εφαρμογή δράσεων συγκέντρωσης κεφαλαίων που απευθύνονται σε δωρητές
• Διαχείριση πόρων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών συγκέντρωσης κεφαλαίων
• Εφαρμογή δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων από δημόσιους πόρους